Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 1 maart 2024.

Wij respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens ook serieus. Deze privacyverklaring heeft tot doel u een duidelijk inzicht te geven in hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, welke inspanningen wij leveren om ze te beschermen, welke rechten en opties u heeft om de door u verstrekte gegevens te controleren, en welke maatregelen zijn genomen om de bescherming van uw privacy te waarborgen. Deze privacyverklaring omvat de volgende punten:

 • De persoonlijke gegevens die we verwerken.
 • Het specifieke doel en de basis waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken.
 • Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren.
 • Informatie over het delen van uw persoonlijke gegevens met derden.
 • Cookies of vergelijkbare technologieën die we gebruiken.
 • Informatie over hoe u uw persoonlijke gegevens kunt bekijken, wijzigen en verwijderen.
 • Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen.

Wie verzamelt of verwerkt uw persoonlijke gegevens?

DASA International B.V. ("DASA" of "wij"), gevestigd aan de Bergerweg 62-M, Alkmaar, Nederland, is verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die worden verzameld via de website, e-mailcorrespondentie, de aankoop van onze diensten, het gebruik van onze tool, het aanvragen van informatie of monsters, of het abonneren op onze nieuwsbrieven.

Contactgegevens

DASA International B.V.
www.dasa-international.com
+31 (0)72 - 571 99 17

De persoonlijke gegevens die we verwerken

We verwerken uw persoonlijke gegevens omdat u onze diensten gebruikt of deze zelf aan ons verstrekt.

Hier is een overzicht van de persoonlijke gegevens die we verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam, achternaam en geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door uw functie of interesse in een product aan te geven. Dit kan worden verstrekt op de website, in correspondentie of telefonisch.
 • Internetbrowser en apparaattype.

Sommige persoonlijke gegevens worden ingevoerd in verplichte velden op de website (gemarkeerd met een ster [*]). Deze informatie is nodig om de gevraagde diensten te kunnen leveren, zoals het verzenden van informatie of een offerte.

Het specifieke doel en de basis waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken

We verwerken uw persoonlijke gegevens met de volgende doelen:

 • Verzenden van een offerte.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Indien nodig bellen of e-mailen om onze diensten te leveren.
 • U informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
 • Om goederen of diensten aan u te leveren.
 • Producten kopen van onze leveranciers.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens zijn verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens:

 • Nieuwsbrieven: bij het uitschrijven voor nieuwsbrieven worden de gegevens die aan deze nieuwsbrief zijn gekoppeld binnen twee weken na de uitschrijving verwijderd.
 • Bij het aanvragen van informatie, offertes of brochures worden uw gegevens niet langer dan zeven jaar bewaard.
 • Als u een zakelijke relatie met ons aangaat, bijvoorbeeld door het kopen van een product of productmonster, worden de gegevens bewaard gedurende de duur van de zakelijke relatie, gevolgd door een periode van maximaal zeven jaar na het beëindigen van die relatie.

Delen van persoonlijke gegevens met derden

We delen uw persoonlijke gegevens met verschillende derden als dit nodig is voor de uitvoering van het contract en om te voldoen aan wettelijke vereisten. We sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, om hetzelfde beveiligings- en vertrouwelijkheidsniveau voor uw gegevens te waarborgen. We blijven verantwoordelijk voor deze processen.

Derden en doelen van gegevensdeling:

 • Delen met adviseurs en partijen die namens ons werken om postzendingen te leveren, de website(s) te verbeteren (inclusief het controleren en verbeteren van formulieren op de website). Deze verwerkingspartijen hebben ook toegang tot de Google Analytics-gegevens van onze website, die worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren en conversies op de website bij te houden.
 • Gegevens vastleggen in ons (online) CRM-systeem om u de gewenste informatie/materiaal te sturen, zoals offertes of onze nieuwsbrief, u indien nodig te bellen of te mailen om onze diensten te leveren, u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en producten, of goederen of diensten aan u te leveren.

Cookies die we gebruiken

Op onze website gebruiken we zowel technische functionele cookies als cookies voor analytics registratie en marketingdoeleinden. Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die we gebruiken. Als u uw cookievoorkeuren wilt wijzigen, kunt u dit doen via het item 'Cookie-instellingen' onderaan onze website.

Strictly necessary cookies:

NameProvider / DomainExpirationDescription
CookieScriptConsent www.dasa-international.com 6 months This cookie is used by Cookie-Script.com service to remember visitor cookie consent preferences. It is necessary for Cookie-Script.com cookie banner to work properly.


Performance cookies:

NameProvider / DomainExpirationDescription
_ga .dasa-international.com 1 year 1 month This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
_ga_172X7BD8GH .dasa-international.com 1 year 1 month This cookie is used by Google Analytics to persist session state.

 

Unclassified cookies:

NameProvider / DomainExpirationDescription
[abcdef0123456789]{32} www.dasa-international.com Session


Google Analytics

De door ons gebruikte analytische cookies zijn afkomstig van Google Analytics, een webanalyse-service geleverd door Google Inc. We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google om een juiste verwerking volgens privacywetgeving te waarborgen. Binnen Google Analytics hebben we IP-adressen geanonimiseerd en gegevensdeling met Google uitgeschakeld. Bovendien worden er geen andere Google-services gebruikt in combinatie met Google Analytics-cookies.

Inzage, wijziging en verwijdering van gegevens

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. U heeft ook het recht om uw gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de door ons over u verzamelde persoonlijke gegevens als een computerbestand naar u of een door u gespecificeerde organisatie te sturen.

U kunt verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonlijke gegevens, intrekking van toestemming of bezwaar tegen verwerking sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om ervoor te zorgen dat het verzoek om inzage van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Zorg ervoor dat op deze kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort de MRZ-zone (machineleesbare zone), de zone met de cijfers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN - vergelijkbaar met het nationale verzekeringsnummer) niet leesbaar zijn. Dit is gedaan ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

We willen u ook informeren dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (privacytoezichthouder). Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en onrechtmatige wijziging van deze gegevens te voorkomen. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op via: +31 (0)72 571 99 17 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De bovenstaande datum geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn aangebracht. We raden u aan onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen.